گریدر با كنترل ليزری

 

Laser Guided Motograder

laser transmitter

Laser receiver

Ccontrol Box

  مزاياي استفاده از اين سيستم :
  • ايجاد  شيب هاي طولي و عرضي
  • دقت بالا  در زيرسازي آسفالت( 5 ميلي متر در 100متر)
  • ايجاد سطوح مسطح با دقت فوق العاده
  • عدم نياز به  راننده ماهر
  • امكان كار در شب و روز با دقت يكسان